Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Liên kết website
Thống kê truy cập
Danh sách các trường trên địa bàn thị xã Kiến Tường

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG MẦM NON, MẪU GIÁO

Stt Tên trường Số điện thoại Email WebSite
1 Mẫu giáo Hoa Sen   c0hoasen.kt.longan@moet.edu.vn  
2 Mầm non Hướng Dương   c0huongduong.kt.longan@moet.edu.vn  
3 Mầm non Vành Khuyên   c0vanhkhuyen.kt@longan.edu.vn  
4 Mẫu giáo Hoa Mai   c0hoamai.kt.longan@moet.edu.vn  
5 Mẫu giáo Bình Minh   c0binhminh.kt.longan@moet.edu.vn  
6 Mẫu giáo Hòa Bình   c0hoabinh.kt.longan@moet.edu.vn  
7 Mẫu giáo Sơn Ca   c0binhtan.kt.longan@moet.edu.vn  
8 Mẫu giáo Ánh Dương   c0huongduong.kt.longan@moet.edu.vn  
 
                DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC
Stt Tên trường Số điện thoại Email WebSite
1 Tiểu học Nguyễn Tấn Kiều                   c1nguyentankieu.kt.longan@moet.edu.vn  
2 Tiểu học Huỳnh Việt Thanh   c1huynhvietthanh.kt.longan@moet.edu.vn  
3 Tiểu học Ngô Quyền   c1ngoquyen.kt.longan@moet.edu.vn  
4 Tiểu học Nguyễn Thái Bình   c1nguyenthaibinh.kt.longan@moet.edu.vn  
5 Tiểu học Tuyên Thạnh   c1tuyenthanh.kt.longan@moet.edu.vn  
6 Tiểu học Thạnh Hưng   c1thanhhung.kt.longan@moet.edu.vn  
7 Tiểu học Đặng Thị Mành   c1dangthimanh.kt.longan@moet.edu.vn  
8 Tiểu học Thạnh Trị   c1thanhtri.kt.longan@moet.edu.vn  
 
        DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
Stt Tên trường Số điện thoại Email WebSite
1 THCS Võ Duy Dương   c2voduyduong.kt.longan@moet.edu.vn  
2 THCS Nguyễn Hồng Sến   c2nguyenhongsen.kt.longan@moet.edu.vn  
3 THCS Trần Văn Trà   c2tranvantra.kt.longan@moet.edu.vn  
4 THCS Trần Văn Giàu   c2tranvangiau.kt.longan@moet.edu.vn  
5 THCS Lê Quý Đôn   c2lequydon.kt.longan@moet.edu.vn  
 
 
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ
Stt Tên trường Số điện thoại Email WebSite
1 TH&THCS Võ Văn Kiệt   c12vovankietkt@longan.edu.vn  
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Địa chỉ: Số 362,Quốc lộ 62, Khu phố 3, Phường 1, thị xã Kiến Tường, Long An.
Email: pgdkientuong.longan@moet.edu.vn
Website: http://pgdkientuong.edu.vn/