Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê PCGD, XMC
Biểu này được thống kê khi Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD, XMC của Bộ GD&ĐT chưa mở, biễu có các mẫu như trong phần mềm. Sử dụng cho xã có 7 ấp.Tải về hướng dẫn
:  /Uploads/8085/files/HD(2).pdf

Tải về biễu thống kê/Uploads/8085/files/PCGD_mauchung.rar
 
Tác giả: Nguyễn Ngọc Vui
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Địa chỉ: Số 362,Quốc lộ 62, Khu phố 3, Phường 1, thị xã Kiến Tường, Long An.
Email: pgdkientuong.longan@moet.edu.vn
Website: http://pgdkientuong.edu.vn/