Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Liên kết website
Thống kê truy cập
Tuyên truyền Chuyển đổi số
1. Nội dung, tài liệu tuyên truyền
1.1. Tuyên truyền các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và của ngành Giáo dục về chuyển đổi số theo Kế hoạch số 169/KH-PGDĐT.
1.2. Tuyên truyền phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin mạng, các nguy cơ mất an toàn thông tin và các kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng
- Cổng không gian mạng quốc gia (https://khonggianmang.vn) cung cấp các nền tảng, công cụ và hướng dẫn, hỗ trợ sử dụng ứng dụng an toàn, an ninh mạng cho người dân. - Cẩm nang an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức.
- Tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến (gồm áp phích tuyên truyền, Cẩm nang nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến).
- Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng.
- Cẩm nang “An toàn trực tuyến” giúp người cao tuổi an toàn hơn trên không gian mạng.
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng an toàn các phần mềm, công cụ dạy, học trực tuyến.
- Phim ngắn tuyên truyền các nguy cơ, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin do Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp sản xuất, đăng tải trên kênh Youtube “An toàn không gian mạng”.
* Các tài liệu trên đã được đăng tải tại địa chỉ
https://chuyendoiso.longan.gov.vn/public/tailieu/tailieutuyentruyenxhs?act=chi-tiet&id=mmrn
1.3. Tuyên truyền về chủ trương, lộ trình dừng công nghệ di động 2G của Bộ Thông tin và Truyền thông. Xem thông tin tuyên truyền chi tiết tại địa chỉ
https://chuyendoiso.longan.gov.vn/public/tintuc/xahoiso?act=chi-tiet&id=eAJG.
1.4. Tuyên truyền hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục, bệnh viện, cửa hàng.
 
Tải về cẩm nang an toàn thông tin/Uploads/8085/files/Cam%20nang%20An%20toan%20thong%20tin%20cho%20CBCCVC.pdf
Tải về cẩm nang phòng chống tin giả/Uploads/8085/files/Cam%20nang%20phong%20chong%20tin%20gia.pdf
Tải về cẩm nang an toàn trực tuyến cho người cao tuổi/Uploads/8085/files/Cam_nang_An_toan_truc_tuyen_cho%20nguoi%20cao%20tuoi.pdf
Tải về cẩm nang nhận diện và phòng tránh/Uploads/8085/files/Cam_nang_nhan_dien_va_phong_tranh_LDTT_7493280830.pdf
Tải về cẩm nang chuyển đổi số/Uploads/8085/files/Cam-nang-chuyen-doi-so.pdf
Tác giả: Nguyễn Ngọc Vui
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Địa chỉ: Số 362,Quốc lộ 62, Khu phố 3, Phường 1, thị xã Kiến Tường, Long An.
Email: pgdkientuong.longan@moet.edu.vn
Website: http://pgdkientuong.edu.vn/