Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Liên kết website
Thống kê truy cập
Danh mục, địa chỉ thư điện tử
Họ và tên Chức vụ Email
Văn Thị Mỹ Yên Trưởng phòng  
Nguyễn Văn Nghĩa Phó trưởng phòng  
Nguyễn ngọc Vui Chuyên viên nnvui.kientuong@longan.gov.vn
Lê Văn Hoàng Chuyên viên lvhoang.kientuong@longan.gov.vn
Đặng Hữu Tùng Chuyên viên  
Trần Thị Diễm Chuyên viên  
Hà Thị Thanh Trao Chuyên viên  
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Địa chỉ: Số 362,Quốc lộ 62, Khu phố 3, Phường 1, thị xã Kiến Tường, Long An.
Email: pgdkientuong.longan@moet.edu.vn
Website: http://pgdkientuong.edu.vn/