Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Liên kết website
Thống kê truy cập
Tập huấn bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 8
THÔNG BÁO
Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 8
theo chương trình GDPT 2018 
 
         Căn cứ Kế hoạch số 1785/KH-SGDĐT ngày 26/5/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 8, lớp 11 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018;
          Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 8 các môn học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, cụ thể như sau:
         1. Nội dung
          Hướng dẫn giáo viên, cán bộ quản lý sử dụng sách giáo khoa lớp 8 đối với các môn học/hoạt động giáo dục đã được cơ sở giáo dục lựa chọn và được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành các quyết định phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 8 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Long An năm học 2023-2024.
         2. Đối tượng và số lượng tham dự
  Cán bộ quản lí, giáo viên của các trường có cấp THCS trên địa bàn tỉnh Long An.
         3. Hình thức tổ chức:
         Bồi dưỡng trực tiếp cho CBQL, GV việc sử dụng SGK lớp 8 trên địa bàn tỉnh theo chương trình GDPT 2018.4. Thời gian, địa điểm
        a. Thời gian: Từ ngày 15/7/2023 đến ngày 30/7/2023. Buổi sáng từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 phút.
        b. Địa điểm:
        - Hội trường Trường THPT Tân An;
        - Hội trường Trường THPT chuyên Long An;
        - Hội trường Sở GD&ĐT;
        - Trung tâm GDTX - KTTH;
        - Khách sạn Công đoàn.
(Lịch cụ thể sẽ có thông báo sau).
      
        Trên đây là thông báo kế hoạch tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 8 theo chương trình GDPT 2018./.

Xem thông báo tại đây
/Uploads/8085/files/P_462_TB-GD%C4%90T_27-06-2023_P_congvan%20thong%20bao%20boi%20duong%20SGK%20lop%208.pdf
 
Xem kế hoạch của Sở tại đây
/Uploads/8085/files/S_1785_KH-SGD%C4%90T_26-05-2023_K%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20boi%20duong%20s%E1%BB%AD%20dung%20SGK%20lop%208_11.pdf
 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Địa chỉ: Số 362,Quốc lộ 62, Khu phố 3, Phường 1, thị xã Kiến Tường, Long An.
Email: pgdkientuong.longan@moet.edu.vn
Website: http://pgdkientuong.edu.vn/