Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Liên kết website
Thống kê truy cập
Tập huấn bồi dưỡng Modun 6,7,8
Thực hiện Kế hoạch số 2180/KH-SGDĐT ngày 27/6/2023 của Sở GD&ĐT về việc triển khai bồi dưỡng Mô đun 6,7, 8 thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (GDPT 2018) Phòng GD&ĐT đã tổ chức cho các trường THCS trên địa bàn tham dự từ ngày 08/8- 10/8/2023.
Nội dung tập huấn
Mô đun 6 “Xây dựng văn hóa nhà trường” gồm 3 nội dung:
- Sự cần thiết của việc xây dựng văn hóa nhà trường TH/THCS/THPT; vai trò của giáo viên, học sinh trong xây dựng văn hóa nhà trường TH/THCS/THPT;
- Xây dựng và quảng bá các giá trị cốt lõi của nhà trường, lớp học xây dựng niềm tin cho mọi học sinh, đồng nghiệp vào các giá trị cốt lõi đó;
- Xây dựng, thực hiện và giám sát đánh giá thực hiện kế hoạch xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thân thiện.
Mô đun 7 “Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường” gồm 3 nội dung:
- Những vấn đề chung về xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường trong trường TH/THCS/THPT; vai trò của giáo viên;
- Các nguy cơ tiềm ẩn về tình trạng mất an toàn và bạo lực học đường trong trường TH/THCS/THPT;
- Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử và an toàn học đường trong trường TH/THCS/THPT.
Mô đun 8 “Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh” gồm 3 nội dung:
- Khái quát vai trò và lợi ích của sự gắn kết nhà trường với gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; trách nhiệm của giáo viên về vấn đề này;
- Các nội dung phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh;
- Xây dựng kế hoạch hành động phối hợp giữa giáo viên và gia đình để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong trường TH/THCS/THPT.

Xem Văn bản tại đây:
/Uploads/8085/files/P_462_TB-GD%C4%90T_27-06-2023_P_congvan%20thong%20bao%20boi%20duong%20SGK%20lop%208.pdf
 
Tác giả: Nguyễn Ngọc Vui Nguồn: Công văn số 2537/SGDĐT-GDTrH ngày 20/7/2023
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Địa chỉ: Số 362,Quốc lộ 62, Khu phố 3, Phường 1, thị xã Kiến Tường, Long An.
Email: pgdkientuong.longan@moet.edu.vn
Website: http://pgdkientuong.edu.vn/