Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Liên kết website
Thống kê truy cập
Kết quả hoàn thành bồi dưỡng Mô đun 6, Mô đun 7, Mô đun 8
Quyết định Về việc công nhận kết quả hoàn thành bồi dưỡng Mô đun 6, Mô đun 7, Mô đun 8 thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cho các cán bộ quản lý, giáo viên đại trà cấp trung họcDanh sách đính kèm:
/Uploads/8085/files/S_1120_Q%C4%90-SGD%C4%90T_28-08-2023_Q%C4%90%20cong%20nhan%20ket%20qua%20boi%20duong_mo%20dun%206%2C%207%2C%208.pdf
Tác giả: Quyết định Nguồn: Sở Giáo dục và Đào tạo
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Địa chỉ: Số 362,Quốc lộ 62, Khu phố 3, Phường 1, thị xã Kiến Tường, Long An.
Email: pgdkientuong.longan@moet.edu.vn
Website: http://pgdkientuong.edu.vn/