Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Liên kết website
Thống kê truy cập
CUỘC THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU LẦN THỨ 53 (NĂM 2024)
Theo Công văn số 73/STTTT-BCTT ngày 11/01/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai hưởng ứng Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 53 (năm 2024); Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các trường học triển khai hưởng ứng Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 53.
 


Chủ đề Cuộc thi

 “Trong hành trình 150 năm qua, Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) đã phục vụ hơn 8 thế hệ người dân toàn cầu. Từ đó đến nay, thế giới đã có nhiều thay đổi. Hãy viết thư gửi các thế hệ tương lai để kể về thế giới mà bạn hy vọng họ được kế thừa”

Tiếng Anh: At 150 years old, the UPU has served people around the world for more than eight generations. The world has changed enormously since then. Write a letter to future generations about the world you hope they inherit


Chủ đề cuộc thi gắn kỷ niệm 150 năm thành lập Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) trong năm 2024 (1874 - 2024).


      I. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC:
     Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. 
     II. MỤC ĐÍCH - Ý NGHĨA:
     Hàng năm, Liên minh Bưu chính Thế giới (gọi tắt là UPU) tổ chức Cuộc thi Viết thư quốc tế dành cho trẻ em, nhằm:
    - Góp phần phát triển khả năng viết văn và sự phong phú trong tư duy sáng tạo của các em.
   - Giúp các em tiếp cận và nhận thức các vấn đề của xã hội, của thời đại và thể hiện suy nghĩ của mình đối với những vấn đề này; bồi đắp, nuôi dưỡng tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với xã hội, đất nước và thế giới.
   - Giúp các em hiểu thêm về vai trò của ngành Bưu chính trong cuộc sống và phát triển xã hội. 

VĂN BẢN CUỘC THI
BỘ/Uploads/8085/files/CV%20GUI%20CAC%20SO%20TTTT%20VV%20TO%20CHUC%20CUOC%20THI%20VIET%20THU%20UPU%2053%20FINAL.PDF

SỞ/Uploads/8085/files/73_STTTT-CNTT%26BCVT_11-01-2024__Trien%20khai%20huong%20ung%20cuoc%20thi%20viet%20thu%20quoc%20te%20UPU%20lan%2053(1).pdf

SỞ/Uploads/8085/files/73_STTTT-CNTT%26BCVT_11-01-2024__Trien%20khai%20huong%20ung%20cuoc%20thi%20viet%20thu%20quoc%20te%20UPU%20lan%2053.pdf
 

CHI TIẾT CUỘC THI

                                                  TẢI VỀ THỂ LỆ:                                               /Uploads/8085/files/THE%20LE%20CUOC%20THI%20VIET%20THU%20UPU%2053%20FINAL.pdf

                          TẢI VỀ HƯỚNG DẪN:                               /Uploads/8085/files/HUONG%20DAN%20CUA%20BGK%20DOI%20VOI%20CHU%20DE%20CUOC%20THI%20UPU%2053%20FINAL.pdf

  NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP:         /Uploads/8085/files/NHUNG%20CAU%20HOI%20THUONG%20GAP%20BAN%20HANH%20KEM%20THE%20LE%20CUOC%20THI.pdf
 

Tác giả: Nguyễn ngọc Vui
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Địa chỉ: Số 362,Quốc lộ 62, Khu phố 3, Phường 1, thị xã Kiến Tường, Long An.
Email: pgdkientuong.longan@moet.edu.vn
Website: http://pgdkientuong.edu.vn/