Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hội nghị giới thiệu Sách giáo khoa lớp 9.
Căn cứ Công văn số 495/SGDĐT-GDTrH ngày 05/02/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hội nghị giới thiệu SGK lớp 9, lớp 12 các môn học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo Kế hoạch giới thiệu sách giáo khoa lớp 9 các môn học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 như sau:

1. Thời gian (Văn bản đính kèm).
2. Thành phần tham dự 
Các trường có cấp THCS trên địa bàn bố trí 01 phòng họp trực tuyến/01 trường đảm bảo đủ ghế ngồi để bố trí cán bộ, giáo viên tham dự phù hợp, đảm bảo đúng thành phần. Tuyệt đối không để cán bộ, giáo viên tham dự Hội nghị tại nhà riêng.
- Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách THCS (tham gia tại một điểm cầu của 01 trường trên địa bàn);
-  Đại diện Lãnh đạo trường;
-  Tổ trưởng (hoặc nhóm trưởng chuyên môn), toàn bộ giáo viên bộ môn. Hiệu trưởng bố trí giáo viên bộ môn tham dự theo lịch giới thiệu sách, có đính kèm thứ tự và thời gian của từng môn học.
3. Nội dung
Giới thiệu sách giáo khoa lớp 9 (chương trình GDPT 2018).
Tải văn bản Phòng
Tác giả: Nguyễn Ngọc Vui
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Địa chỉ: Số 362,Quốc lộ 62, Khu phố 3, Phường 1, thị xã Kiến Tường, Long An.
Email: pgdkientuong.longan@moet.edu.vn
Website: http://pgdkientuong.edu.vn/