Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Liên kết website
Thống kê truy cập
STT Loại văn bản Số ký hiệu Tên văn bản Ngày văn bản Download
1 Công văn Số 2039/SGDĐT-GDTrH Sử dụng Tờ rơi truyền thông về công tác xã hội và tư vấn tâm lý trường học 27/06/2024
2 Kế hoạch Số 149/KH-PGDĐT ngày 26/02/2024 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 04/06/2024
3 Kế hoạch Số 163/KH-PGDĐT ngày 29/02/2024 Kế hoạch Chuyển đổi số ngành giáo dục năm 2024 04/06/2024
4 Kế Hoạch Số 97/KH-UBND ngày 11/01/2024 Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 04/06/2024
5 Kế hoạch Số 359/KH-UBND ngày 02/02/2024 Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2024 04/06/2024
6 Kế hoạch Số 3838/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 04/06/2024
7 Chỉ thị Số 2542/CT-UBND ngày 08/9/2023. Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2023-2024 08/09/2023
8 Quyết định Số 1120/SGD&ĐT-GDTrH Quyết định Về việc công nhận kết quả hoàn thành bồi dưỡng Mô đun 6, Mô đun 7, Mô đun 8 thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cho các cán bộ quản lý, giáo viên đại trà cấp trung học 28/08/2023
9 Công văn Ngày 22/8/2023 Đẩy mạnh thực hiện thanh toán thu học phí không dùng tiền mặt năm học 2023-2024 22/08/2023
10 Công văn Số: 561 /PGDĐT-KTr Kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2023-2024 11/08/2023
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Địa chỉ: Số 362,Quốc lộ 62, Khu phố 3, Phường 1, thị xã Kiến Tường, Long An.
Email: pgdkientuong.longan@moet.edu.vn
Website: http://pgdkientuong.edu.vn/