Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Liên kết website
Thống kê truy cập
STT Loại văn bản Số ký hiệu Tên văn bản Ngày văn bản Download
1 Kế hoạch Số 149/KH-PGDĐT ngày 26/02/2024 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 04/06/2024
2 Kế hoạch Số 163/KH-PGDĐT ngày 29/02/2024 Kế hoạch Chuyển đổi số ngành giáo dục năm 2024 04/06/2024
3 Công văn Số: 561 /PGDĐT-KTr Kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2023-2024 11/08/2023
4 Quyết định Số: 562 /QĐ-PGDĐT Thành lập các Tổ kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng, năm học 2023 - 2024 11/08/2023
5 Kế hoạch Số: 530/KH-PGDĐT Thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Kiến Tường 02/08/2023
6 Thông báo Số 462/TB-PGDĐT Hội nghị bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên sử dụng SGK lớp 8 các môn học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 27/06/2023
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Địa chỉ: Số 362,Quốc lộ 62, Khu phố 3, Phường 1, thị xã Kiến Tường, Long An.
Email: pgdkientuong.longan@moet.edu.vn
Website: http://pgdkientuong.edu.vn/